X


Ny hjemmeside

 28. februar 2017

Vi er veldig glad for å kunne presentere vår nye hjemmeside. Her finner du informasjon om oss, hva vi kan bistå deg med, samt aktuelle saker som...
 Les merForenkling av din arbeidshverdag

 24. februar 2017

Ønsker du å bruke mindre tid på administrasjon, regnskap og økonomi - og samtidig øke din verdiskapning?

Det er nå stadig flere muligheter...
 Les merNy skatteforvaltningslov gjeldende fra 1. januar 2017

 04. januar 2017

Nedenfor følger informasjon om et par sentrale skatteendringer som er omhandlet i ny skatteforvaltningslov som trer i kraft 1. januar 2017. Loven...
 Les merAksjonærlån blir sett på som utbytte

 04. januar 2017

Det er tatt inn regler om skattlegging av aksjonærlån i skatteloven og tilhørende samleforskrift med virkning fra 7. oktober 2015. Lån fra selskap...
 Les mer