Våre tjenester

Regnskap

Meese AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi leverer høy kvalitet på regnskapet, og våre medarbeidere hjelper deg med relevante rapporter for å kunne gi deg som kunde et godt økonomisk beslutningsgrunnlag for bedriftens stadig mer komplekse utfordringer.

Regnskapstjenestene omfatter:

 • Bokføring

 • Fakturering, purring og inkasso

 • Betaling

 • Offentlige oppgave

 • Rapportering

 • Årsoppgjør og ligningspapirer

Lønn og personal

Vi benytter Visma Lønn som er et av markedets ledende lønns- og personalsystem. Lønn er et komplisert fagområde hvor lover og regler endres stadig. Våre medarbeidere er til enhver tid oppdatert og tar seg av all innrapportering av opplysninger til myndighetene. Overlat lønnsfunksjonen til oss for å forenkle din hverdag.

Økonomisk rådgivning

Som regnskapsfører har vi god innsikt i bedriftens økonomiske situasjon og utvikling.

Etablering og rådgivning

Å starte ny bedrift kan være krevende, og man kan møte mange utfordringer. Ved å benytte våre bedriftstjenester får du den kompetansen du trenger, og du kan konsentrere deg om det du er god til – din kjernevirksomhet.

Vi i Meese AS kan hjelpe deg med det meste:

 • Valg av selskapsform

 • Registrering

 • Strategi- og forretningsplan

 • Budsjettering

 • Styrebistand

 • Søknader

 • Økonomifunksjon

 • Analyser

Meese AS

Storgata 41, 6508 Kristiansund